{{::langctrl.mainTitle}}

{{::langctrl.countryTitle}}

{{langctrl.choosenCountry}}

{{::langctrl.langTitle}}

{{langctrl.choosenLanguage}}

ILMAINEN TOIMITUS JA HELPOT PALAUTUKSET

Me KRM:ssä kunnioitamme yksityisyyttäsi, minkä vuoksi KRM-konsernin kaikki jäsenyritykset (”KRM-tytäryhtiöt”) ovat sitoutuneet suojaamaan tiedot, joista yksilön tunnistaa tai yksilö on tunnistettavissa (”henkilötiedot”) ja joita ne keräävät, käyttävät ja/tai joihin niillä on pääsy, ja siten kaikki KRM-tytäryhtiöt ovat panneet täytäntöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvatoimet suojatakseen henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta käsittelyltä ja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoamiselta tai vahingoittumiselta.


Tietosuojakäytännöllämme haluamme varmistaa, että saat riittäviä tietoja siitä, että keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, mukaan lukien sellaiset tiedot, joista meidän on kerrottava sinulle sovellettavan henkilötietoja koskevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 eli yleinen tietosuoja-asetus (”tietosuoja- asetus”), hakiessasi työpaikkaa KRM:stä.

 

Tietosuojakäytäntöä voidaan täydentää muilla meiltä tai toiselta KRM-tytäryhtiöltä saaduilla tiedoilla ja muilla verkkosivustojamme koskevilla käyttöehdoilla tai muilla käyttöehdoilla, jotka olet hyväksynyt ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme tai toisen KRM- tytäryhtiön kanssa.

Kommenttisi ja palautteesi ovat aina tervetulleita.

 

1.YHTEYSTIETOMME

 

1.1.Rekisterinpitäjän (-pitäjien) identiteetti

Ellei muualla toisin määritetä, oikeushenkilö, joka vastaa henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä tämän

tietosuojakäytännön mukaisesti (”rekisterinpitäjä”) on

 

KRM Kenkä Oy Rajatorpantie 41 C

01640 Vantaa Suomi

 

(Tässä tietosuojakäytännössä ”me” eri muodoissaan)

Jos sinulla on kysyttävää tai sinun tarvitsee saada yhteys meihin, voit ottaa yhteyttä jollakin seuraavista tavoista: Sähköpostilla:      Recruitmentsupport@KRM.com

Kirjeitse: KRM Kenkä Oy, Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa, Suomi

 

 

1.2.Konsernin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Konsernin tietosuojavastaavaamme voi ottaa yhteyttä jollakin seuraavista tavoista:

Sähköpostilla: legal@ecco.com

Puhelimitse: +45 7491 1733

Kirjeitse: ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: Group Privacy Officer

 

2.KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Tässä osiossa on tarpeellista tietoa siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietojasi hakiessasi työpaikkaa KRM:stä, mukaan lukien tiedot i) tarkoituksista, joita varten henkilötietoja käsitellään; ii) niiden henkilötietojen alkuperä, joita ei saada suoraan sinulta; iii) käsiteltävien henkilötietojen yleiset ryhmät ja iv) käsittelyn oikeusperuste.

Jos haet työpaikkaa KRM:stä, keräämme ja käytämme sinua koskevia henkilötietoja rekrytointiprosessiamme varten (mukaan lukien muun muassa hakemuksesi käsittely, pätevyytesi arviointi KRM:ssä olevia työpaikkoja varten sekä sopimuksen tarjoaminen sinulle, jos haluaisimme palkata sinut).

Sinua koskevat henkilötiedot saattavat sisältää mm seuraavia::

 • Kaikki sellaiset henkilötiedot, jotka olet antanut meille, mukaan lukien nimesi, sähköpostiosoitteesi, muut yhteystietosi jakaikki muut tietosi, jotka ovat hakemuksessasi tai sen liitteenä, kuten ansioluettelot, CV, aiempien työnantajien suositukset, diplomit ja todistukset.

   

 • Henkilötiedot, jotka olet antanut meille haastatteluiden ja vastaavien kautta, joihin olet voinut osallistua.

 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot, joita olemme saattaneet löytää Internetistä ja sosiaalisesta mediasta (LinkedIn, Facebook, Twitter, Google jne.).

   

 • Psykometrisiin työkaluihin perustuvat profiilit. Käytämme tyypillisesti sellaisia psykometrisiä työkaluja kuin PI, Cubiks tai vastaavat osana rekrytointiprosessiamme. Kyseisiin psykometrisiin työkaluihin sisältyvä logiikka riippuu käytetystä erityistyökalusta. Profilointiin osallistunut HR Partner voi antaa tarkempia tietoja psykometrisistä työkaluista ja niiden luomista profiileista. Voit aina valita, haluatko osallistua kyseiseen profilointiin, mutta asia saattaa vaikuttaa lopulliseen arvioon siitä, oletko oikea ehdokas KRM:ssä olevaan työpaikkaan. Huomaathan, että käytämme näitä profiileja vain yleisohjeena, ja sinulla on aina oikeus vastustaa niiden tulosta ja johtopäätöksiä, joita KRM niistä tekee.

   

 • Aiempien työnantajien suositukset. Voimme osana rekrytointiprosessia pyytää sinua toimittamaan aiempien työnantajien suosituksia. Ilmoitamme sinulle aina etukäteen, jos aiomme ottaa yhteyttä kyseisiin suosittelijoihin. Suosittelijoilta saatujen tietojen avulla tarkistetaan antamiesi tietojen paikkansapitävyys.Voitainavalita,haluatkonimetäsuosittelijoita,mutta asia saattaa vaikuttaa lopulliseen arvioon siitä, oletko oikea ehdokas työpaikkaan.

   

 • Rikosrekisteri. Jos poikkeuksellisissa olosuhteissa katsomme sen tarpeelliseksi tiettyjen työpaikkojen osalta, voimme pyytää sinua todistamaan, ettei sinulla ole rikosrekisteriä. Voit aina valita, haluatko antaa rekisteritiedot, muttaasiasaattaavaikuttaa lopulliseen arvioon siitä, oletko oikea ehdokas työpaikkaan.

   

 • Työluvat ja vastaavat.

Ilmoitamme selvästi, mitä tietoja pidämme pakollisina, jotta sinut voidaan ottaa huomioon KRM:ssä olevan työpaikan haussa. Jos kieltäydyt luovuttamasta tietoja, jotka katsomme pakollisiksi, seurauksena voi olla, että emme voi ottaa sinua huomioon KRM:ssä olevan työpaikan haussa.

Edellä mainitun käsittelyn oikeusperusteet ovat tavallisissa olosuhteissa seuraavat:

 

yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta (”käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä”)

 

yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (”käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujenetujentoteuttamiseksi, paitsimilloinhenkilötietojensuojaa edellyttävät rekisteröidynedut taiperusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi”). Oikeutettuja etujamme ovat tarkemmin sanoen yleinen henkilöstön, työn ja liiketoiminnan hallinnointi sekä pätevän rekrytoinnin ja henkilöstöhallinnon toteuttaminen.


Kehotamme sinua olemaan antamatta henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton jäsenyys, terveystietoja taikka seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevia tietoja tai vastaavia (”henkilötietojen erityisryhmät”), ellemme nimenomaisesti pyydä kyseisiä tietoja. Pyydämme niitä vain erityistilanteissa ja vain, jos ne ovat tarpeen rekrytointiprosessia varten. Henkilötietojen erityisryhmien käsittelyn oikeusperuste on tavallisissa olosuhteissa jokin seuraavista:

 

yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohta (”rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten”)

 

yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan f alakohta (”käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi”).

 

3.KUINKA JAAMME HENKILÖTIETOSI MUIDEN KANSSA?

Saatamme osana rekrytointiprosessia luovuttaa ja siitää henkilötietojasi muille KRM-tytäryhtiöille ja muille kolmansille osapuolille. Teemme tätä vain siltä osin kuin se on tarpeen rekrytointiprosessia varten.

Emme milloinkaan myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille sitä varten, että ne voisivat käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin tai vastaaviin.

Kun käytämme henkilötietojen käsittelijöitä käsittelemään henkilötietojasi puolestamme, vaadimme, että ne käsittelevät henkilötietojasi aina ohjeidemme mukaisesti. Vaadimme myös, että henkilötietojen käsittelijät allekirjoittavat asianmukaiset sopimukset, jotka antavat riittävät takeet panna täytäntöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sellaisella tavalla, että tietojen käsittely täyttää sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimukset ja varmistaa oikeuksiesi asianmukaisen suojauksen.

Jos luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille, jotka eivät toimi ohjeidemme mukaisina henkilötietojen käsittelijöinä vaan riippumattomina rekisterinpitäjinä, teemme kaikkemme varmistaaksemme, että ne ovat luotettavia ja että ne ovat panneet täytäntöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojesi suojaamiseksi sekä antavat meille selkeät sitoumukset siitä, että ne eivät käytä meiltä saamiaan henkilötietojasi muihin tarkoituksiin kuin tarjotakseen sovittuja palveluita ja tehdäkseen tilastollista analyysia anonymisoidulla tavalla.

 

3.1.Vastaanottajien ryhmät

Henkilötietojesi mahdollisten vastaanottajien pääryhmät ovat seuraavat:

A. Palveluntarjoajat

Voimme jakaa henkilötietojasi luotettujen kolmannen osapuolen palveluntarjoajiemme kanssa, jotka puolestamme käyttävät, ylläpitävät ja/tai tukevat IT-järjestelmiämme ja IT-infrastruktuurimme, viestintäalustojamme, verkkosivustojamme, tarjoavat meille rekrytointipalveluja, psykometrisiä työkaluja, oikeus- ja veroneuvojia sekä suorittavat muita meille tärkeitä palveluita.

B. Muut KRM-tytäryhtiöt

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille yhtiöille, jotka omistaa tai joita hallinnoi KRM AG taikka sellaisille yhtiöille, jotka omistavat KRM AG:n tai hallinnoivat sitä (”KRM-tytäryhtiöt”), jotta ne voivat tarjota meille asianmukaisia palveluita, tai siinä tapauksessa, että se on tarpeen KRM-konsernin organisaatiorakenteen vuoksi.

 

C. Oikeusseuraajat

Henkilötietojesi siirto toiselle oikeushenkilölle voi tapahtua osana liiketoimintamme tai sen osien siirtoa uudelleenjärjestelynä, omaisuuden myyntinä, yhdistämisenä, fuusioimisena tai vastaavana.

 

D. Muut luovutukset

Niiden tilanteiden lisäksi, joissa olet antanut suostumuksesi henkilötietojen luovuttamiseen tai joissa luovuttaminen on tarpeen niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten ne kerättiin, henkilötietoja voidaan luovuttaa myös erityistilanteissa, joi ssa meillä on syytä uskoa, että luovutus on tarpeen, jotta tunnistetaan tahot, jotka vahingoittavat, loukkaavat tai häiritsevät (tahallisesti tai tahattomasti) oikeuksiamme tai omaisuuttamme, käyttäjiämme tai ketä tahansa muuta, jolle kyseinen toiminta voi olla haitallista, saadaksemme yhteyden kyseisiin tahoihin tai nostaaksemme kanteen näitä vastaan, tai muutoin tarvittaessa oikeusvaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten.

 

3.2.Tietojen siirto kolmansiin maihin

Palveluntarjoajien käyttö sekä henkilötietojesi luovuttaminen muille KRM-tytäryhtiöille ja muille vastaanottajille saattaa tarkoittaa henkilötietojesi siirtämistä maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö ei ehkä ole yhtä kattavaa kuin oman lainkäyttöalueesi ja joiden EU-komissio tai kansallinen tietosuojaviranomainen ei ehkä katso varmistavan riittävää henkilötietojen suojaustasoa (”turvattomat kolmannet maat”). Kyseisiin maihin kuuluvat, niihin rajoittumatta, Yhdysvallat, Kanada, Kiina, Vietnam, Singapore, Thaimaa, Malesia, Japani, Etelä-Korea, Indonesia, Australia ja Uusi-Seelanti.

Vaadimme, että kaikki henkilötietojesi vastaanottajat tarjoavat asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi, kun niitä siirretään ”turvattomiin kolmansiin maihin”, noudattamalla EU-komission hyväksymiä tietosuojaa  koskevia vakiolausekkeita; ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohta. Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja käyttämistämme tietosuojaa koskevista vakiolausekkeista. Jos vastaanottaja on varmennettu Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn mukaisesti, myös tämän katsotaan tarjoavan asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi suojaamiseksi; ks. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 46 artiklan 2 kohta. Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelystä.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä meihin kohdan OSIO 1 (YHTEYSTIETOMME) mukaisesti.

 

 

4.KUINKA SÄILYTÄMME TIETOJASI JA POISTAMME NE?

Emme pidä henkilötietojasi hallussamme ja säilytä niitä sellaisessa muodossa, josta sinut voi tunnistaa, kauemmin kuin on tarpeen niiden tarkoitusten vuoksi, joita varten henkilötietoja kerätään ja käsitellään laillisesti.

Tämä tarkoittaa, että tavallisesti poistamme henkilötietosi 6 (kuuden) kuukauden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä, ellei kyseessä ole jokin seuraavista tilanteista:

a. Olet nimenomaisesti ilmoittanut meille, että haluaisit meidän säilyttävän tietojasi pidemmän aikaa, jotta sinut voidaan ottaa huomioon muiden KRM:ssä olevien työpaikkojen haussa. Kyseisessä tilanteessa säilytysaikaa pidennetään vastaavasti.

b. Olet ottanut vastaan sinulle tarjotun työpaikan. Kyseisessä tilanteessa säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin on tarpeen työsuhteen vuoksi. Saat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä työsuhteen aikana ja sen jälkeen, jos palkkaamme sinut.

c. Voimme kohtuudella uskoa, että henkilötietojesi pidempi säilyttäminen on tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi ja/tai puolustamiseksi.

Sen jälkeen joko poistamme henkilötietosi tai anonymisoimme ne niin, ettei niistä enää voi tunnistaa sinua.

Jos esität meille kirjallisen pyynnön, poistamme tai anonymisoimme henkilötietosi ilman aiheetonta viivytystä , paitsi jos meillä on pätevä laillinen peruste jatkaa henkilötietojesi säilyttämistä. Katso myös OSIO 5 (OIKEUTESI).

 

5.OIKEUTESI

Sinulla on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tiettyjä oikeuksia. Jotkin oikeuksista ovat melko monimutkaisia ja sisältävät poikkeuksia minkä vuoksi sinun suositellaan lukevan asianmukaiset sääntelyviranomaisten lait ja ohjeet, jotta saat yksityiskohtaisen tiedon näiden oikeuksien sisällöstä Yhteenveto oikeuksistasi on jäljempänä tässä osiossa.

Teemme parhaamme varmistaaksemme, että suojaamme henkilötietosi, pidämme sinut ajan tasalla siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, ja noudatamme sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Jos et ole tyytyväinen henkilötietojesi käsittelyyn ja suojaamiseen tai meiltä saamiisi tietoihin, kehotamme sinua ilmoittamaan asiasta meille, jotta voimme parantaa toimintaamme. Ota yhteyttä meihin, jos haluat käyttää oikeuksiasi.

Ota yhteyttä meihin kohdassa OSIO 1 (YHTEYSTIETOMME) lueteltujen tahojen kautta. Anna meille asianmukaiset tiedot pyyntösi toteuttamiseksi, mukaan lukien koko nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta tunnistamme sinut. Vastaamme pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeuksiesi yhteenveto:

5.1.Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus saada tarkempia tietoja säilytetyistä henkilötiedoista ja suorittamastamme käsittelystä sekä tietyissä tilanteissa oikeus saada kopio näistä henkilötiedoista.

 

5.2.Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistuiksi ja, ottaen huomioon käsittelyn tarkoituksen , oikeus saada täydennettyä puutteelliset henkilötiedot.

 

5.3.Oikeus tietojen poistamiseen

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuiksi ilman aiheetonta viivytystä. Näihin tilanteisiin kuuluvat seuraavat: i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin,

ii) peruutat suostumuksen suostumukseen pohjautuvaan käsittelyyn, iii)  käsittely  tapahtuu  suoramarkkinointitarkoituksia varten ja iv) henkilötietoja on käsitelty laittomasti. Oikeus tietojen poistamiseen käsittää kuitenkin tiettyjä yleisiä poikkeuksia. Näihin yleisiin poikkeuksiin kuuluvat se, että käsittely on tarpeen i) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, ii) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai iii) oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

5.4.Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos käsittelyä on rajoitettu, saatamme kuitenkin edelleen säilyttää henkilötietojasi. Muutoin käsittelemme niitä vain i) suostumuksellasi, ii) oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, iii) toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai iv) tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

 

5.5.Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi ja kyseinen käsittely suoritetaan automaattisesti, sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos se vaikuttaisi epäedullisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

 

5.6.Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, mutta vain siltä osin kuin käsittelyn oikeusperuste on se, että käsittely on tarpeen i) yleisen edun vuoksi toteutettavan tehtävän tai KRM-yhtiölle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi taikka ii) meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Kyseisessä tapauksessa lopetamme henkilötietojen käsittelyn, paitsi jos voimme i osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeitä oikeutettuja etuja, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

5.7.Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin käsittelyn oikeusperuste on suostumuksesi, sinulla on oikeus peruuttaa kyseinen suostumus milloin tahansa. Jos peruutat antamasi suostumuksen, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, paitsi jos ja siltä osin kuin käsittelyn jatkaminen sallitaan tai sitä vaaditaan sovellettavan henkilötietoasetuksen tai muiden sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti. Suostumuksesi peruuttaminen ei missään tapauksessa vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos kieltäydyt antamasta vaadittuja suostumuksia tai myöhemmin peruutat antamasi suostumukset, et ehkä pysty hyödyntämään joitakin tarjoamiamme palvelutarjouksia.

 

5.8.Oikeus tehdä valitus tietosuojaa valvovalle viranomaiselle
Voit aina tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaa valvovalle viranomaiselle. Suomessa tietosuojaa valvovan viranomaisen yhteystiedot:


Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 315
00181 Helsinki Suomi www.tietosuoja.fi


Versio 09/2019